Anuncios
EL CAC REBUTJA, AMB EL VOT DE QUALITAT DEL PRESIDENT, REQUERIR EL CESSAMENT IMMEDIAT DELS ANUNCIS DE LA GENERALITAT EN RELACIÓ AL REFERÈNDUM

Adjuntem el nostre vot particular en relació amb l’emissió dels anuncis institucionals del referèndum per part dels mitjans de la CCMA en el que posem de manifest:

El nostre posicionament es fonamenta en els extrems següents:

En el vot particular deixem constància del nostre desacord amb la manca d’actuació del CAC davant d’una continuada irregularitat per part dels mitjans de la CCMA tal i com hem vingut manifestant en diverses peticions de data 5, 6, 15, 19 i 20 de setembre, ja que en cap cas volem ser considerades com a cooperadores necessàries d’una possible inactivitat intencionada del Consell en el termes que estableix l’article 408 de Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. El prestigi de la Institució no pot estar al servei de cap idea política, sinó que ha d’estar al servei del compliment de la llei.

re. 752-2017 Vot particular def acord informe jurídics non bis in ídem Parera i Figueras

 

 

Anuncios

Anuncios